Home Wolontariat

Wolontariat

Spotkanie patriotyczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sarnowie

9 listopada 2017r.  wolontariusze uczestniczyli w spotkaniu patriotycznym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sarnowie. Podczas spotkania z Pensjonariuszami uczniowie śpiewali pieśni patriotyczne, słuchali wspomnień uczestników II wojny światowej. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem.

 

Opiekun SKW Małgorzata Różycka


Zbiórka żywości

W dniach 31.03.- 2.04.2017r. wolontariusze

z Gimnazjum w Kozłowie  przeprowadzili wielkanocną zbiórkę żywności w 6 sklepach Gminy Kozłowo.

Akcja została przeprowadzona przy współpracy z Bankiem Żywności w Olsztynie.

Zebrano 120, 50 kg artykułów spożywczych.

 

Wolontariusze dziękują wszystkim, którzy wsparli świąteczną akcję zbiórki żywności.


Więcej artykułów…