Home Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-04-25
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w
 • serwisie.
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich
 • dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów.
 • Grafiki i zdjęcia nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Placówki - Mirosława Ostrowska.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: (89) 626-70-26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kozłowie
 • Adres: ul. Szkolna 6
  13-124 Kozłowo
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: (89) 626-70-26

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła posiada dwa budynki - budynek szkoły oraz sala gimnastyczna.
Budynek szkoły oraz sali gimnastycznej połączony jest łącznikiem.
Do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie prowadzą dwa wejścia od strony ulicy Szkolnej bez obszaru
kontroli.
W budynku szkoły przy wejściu głównym umieszczony jest podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Wejście do budynku szkoły od strony przedszkola nie posiada podjazdu.
W budynku szkoły na parterze osoba z niepełnosprawnością ruchową ma dostęp do sal lekcyjnych, przedszkola, toalet i sekretariatu.
W budynku brak jest windy na pozostałe kondygnacje.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób
słabowidzących.
Brak informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.
Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.
W pobliżu budynku znajdują się 2 parkingi samochodowe.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Budynek sali gimnastycznej nie posiada barier architektonicznych z dostępem dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Raport dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego