Home Wydarzenia

Wydarzenia

Zebranie z rodzicami - 15.01.2020 r.

Serdecznie zapraszamy na śródroczne zebranie z rodzicami, które odbędzie się w środę 15 stycznia 2020 r. według następującego harmonogramu:
> Przedszkole godz. 15:30;
> Klasy 1 – 3 godz. 16:00;
> Klasy 4 – 6 godz. 16:30
> Klasy 7 – 8 godz. 17:00.

PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK

20 grudnia 2019 r. dzieci przedszkolne oraz uczniowie klas I-VIII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego wraz z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją, władzami gminy oraz pracownikami niepedagogicznymi spotkali się na wspólnym kolędowaniu. W szkole wybrzmiały kolędy i pastorałki, śpiewane pełnym głosem i z głębi dziecięcego serca. Spotkanie wprowadziło wszystkich w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Więcej artykułów…