Home Wydarzenia

Wydarzenia

Czym jest patriotyzm dla współczesnej młodzieży?

22 DDH „Waleczne Orły” uczestniczyła 17 października 2018 r. w grze terenowej zorganizowanej przez Szkołę Podstawową w Ruszkowie. Harcerze ze Szkoły Podstawowej w Kozłowie mieli okazję wykazać się wiedzą dotycząca symboli narodowych, historii Polski, kodowania i szyfrowania, strzelania z wiatrówki oraz wykonania prezentacji multimedialnej.

Podsumowaniem gry terenowej była debata, w której uczniowie wypowiedzieli się na pytanie: jeżeli wyjedziesz za granicę to jakie wartości będziesz promował i kultywował? Uczniowie bardzo dojrzale wypowiadali się na temat kraju i odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uczniowie mieli okazję wykazać się wiedzą, działać zespołowo i poznać zdanie rówieśników z innych szkół na temat niepodległości.

Nasi uczniowie pracowali w dwóch grupach: grupa 1 -Natalia Semeniuk, Julia Kowalewska, Wioletta Barańska, Mateusz Fidurski; grupa 2- Laura Sochacka, Julia Najmuła, Zuzanna Kaczorowska, Natalia Fabianowicz, Kinga Szmitka.

 

Drużynowa 22DDH Waleczne Orły

Mirosława Ostrowska

 

 

Wyjątkowy Dzień Edukacji Narodowej w ZSP w Kozłowie

Dnia 11 października 2018 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się akademia z okazji Gminnego Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele władz lokalnych, dyrektorzy szkół z terenu gminy wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami niepedagogicznymi. Akademia została poprowadzona przez harcerki: Natalię Semeniuk, Julię Kowalewską i Zuzannę Kaczorowską.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzanie sztandarów przez poczty sztandarowe szkół z : Kozłowa, Rogoża, Zaborowa, Szkotowa oraz przez poczet sztandarowy Hufca w Działdowie. Następnie głos zabrała dyrektor ZSP w Kozłowie pani Mirosława Ostrowska

, która przywitała wszystkich zaproszonych gości, pracowników oświaty oraz uczniów. Po wystąpieniu dyrektora szkoły głos zabrał pan Marek Wolszczak Wójt Gminy Kozłowo, który złożył życzenia wszystkim nauczycielom, emerytowanym pedagogom oraz pracownikom administracji i obsługi. Wójt podziękował za poświęcenie i trud włożony w wychowanie i kształcenie młodych pokoleń. Życzenia również skierowali do nauczycieli zaproszeni goście: Pani Małgorzata Krzyżewska-dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu, pani Danuta Szymańska-dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie, ks. Józef Stroński,  pan Dariusz Szypulski-prezes Zakładu Usług Komunalnych i Ciepłowniczych EKO Kozłowo, pan Andrzej Umiński-komendant Hufca w Działdowie. Następnie podczas części oficjalnej zostały wręczone nagrody dla pracowników oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pt. „Jeden dzień z życia w szkole w Kozłowie” . Przedstawienie przygotowali uczniowie klas ósmych pod kierunkiem nauczycieli: pani Karoliny Koszewników i  pani Joanny Drygulskiej. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli.

Na zakończenie akademii głos zabrała dyrektor szkoły w Kozłowie, która podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie nauczycieli oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie. Następnie zaprosiła wszystkich na poczęstunek przygotowany przez pracowników placówki.

 

Karolina Koszewników

 

Więcej artykułów…