Home Wydarzenia

Wydarzenia

Komunikat

Proszę Państwa

W związku z obecną sytuacją kontakt ze wszystkimi nauczycielami jest nadal możliwy za pośrednictwem adresów e-mail umieszczonych pod adresem: http://www.zspkozlowo.pl/ oraz innych form kontaktu elektronicznego.
Wychodząc naprzeciw  potrzebom oraz możliwościom rodziców i uczniów, uwzględniając zasady higieny pracy za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych, przyjęliśmy elastyczny model czasu, w którym każdy nauczyciel jest dostępny. Formę i godziny kontaktów prosimy konsultować indywidualnie z danymi nauczycielami.
W przypadku problemów prosimy o kontakt z wychowawcą klasy lub sekretariatem szkoły.
Dyrekcja ZSP w Kozłowie

Rekrutacja do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie

Szanowni Państwo
Biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną, wyrażającą się m.in. zawieszeniem zajęć w szkołach i przedszkolach, w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia koronawirusem COVID19, wprowadzamy następujące rozwiązania dotyczące rekrutacji do przedszkola i klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie:

po ustaniu zagrożenia będzie możliwe uzupełnienie dokumentacji w formie papierowej.

W przypadku pojawienia się kolejnych zmian, będziemy Państwa informować za pośrednictwem strony internetowej szkoły: http://www.zspkozlowo.pl/ oraz naszego profilu FB.
Więcej artykułów…