Home Wydarzenia

Wydarzenia

Życzenia Święta Bożego Narodzenia 2012

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
wielu g
łębokich i radosnych przeżyć,
wewn
ętrznego spokoju, wytrwałości i radości
oraz b
łogosławieństwa Bożego
w ka
żdym dniu nadchodzącego Roku
życzą

Dyrekcja, Nauczyciele, Rada Rodziców, Uczniowie

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie


Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2012r. w Kościele św. Piotra i Pawła w Kozłowie odbyła  się uroczysta msza  święta z udziałem władz samorządowych, kombatantów, pocztów sztandarowych ze szkół oraz mieszkańców Gminy Kozłowo.

Uczestników Święta Narodowego harcerze   obdarowali kotylionami w barwach narodowych .

Po mszy świętej młodzież z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. „Drogi do wolności” . Ze wzruszeniem uczestnicy wysłuchali recytacji wierszy polskich poetów oraz piosenek  „Legiony”, „Biały Krzyż”, „Powrócisz  tu”. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę.

Małgorzata Różycka

Więcej artykułów…