Home Wydarzenia

Wydarzenia

Święto Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

11 listopada 2012r. w Kościele św. Piotra i Pawła w Kozłowie odbyła  się uroczysta msza  święta z udziałem władz samorządowych, kombatantów, pocztów sztandarowych ze szkół oraz mieszkańców Gminy Kozłowo.

Uczestników Święta Narodowego harcerze   obdarowali kotylionami w barwach narodowych .

Po mszy świętej młodzież z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie przedstawiła montaż słowno-muzyczny pt. „Drogi do wolności” . Ze wzruszeniem uczestnicy wysłuchali recytacji wierszy polskich poetów oraz piosenek  „Legiony”, „Biały Krzyż”, „Powrócisz  tu”. Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę.

Małgorzata Różycka

Pasowanie I klasa

 

 

Uroczystość Pasowania  na ucznia klasy pierwszej

Każde dziecko rozpoczynając naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej z wielką radością czeka na moment , gdy zostanie pasowane na pełnoprawnego ucznia.

26 października 2012 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów . W tym dniu w murach Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kozłowie im. Marii Zientary-Malewskiej odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy I. Punktualnie o godz. 10.40 wychowawca klasy powitała przybyłych gości; Panią Dyrektor Barbarę Szczepkowską , Panią Wicedyrektor Lidię Powirską , Panią Bożenę Judycką sekretarz Gminy , Panią Alicję Eidtner przewodniczącą Rady Gminy , nauczycieli , rodziców , uczniów i przedszkolaków.

Szczególnie gorąco powitano bohaterów uroczystości- uczniów klasy pierwszej , którzy zaprezentowali program artystyczny. Recytowali wiersze , śpiewali piosenki i tym samym udowodnili , że są gotowi do złożenia uroczystego ślubowania na poczt flagowy szkoły.

W niezwykle podniosłej atmosferze , przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami , godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Po złożeniu ślubowania pani dyrektor dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. ,,Pasuję Cię na ucznia”- mówiła pani dyrektor dotykając ołówkiem – jak czarodziejską różdżką ramion swoich podopiecznych. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Rodzice pamiętali o święcie dzieci. Przybyli w licznym gronie, zorganizowali ,,słodkie” przyjęcie oraz prezenty dla pierwszaków.

Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.

Iwona Tchórzewska

Więcej artykułów…