Home Wydarzenia

Wydarzenia

Organizacja pracy szkoły od 25.05.2020 r. do 19.06.2020 r.

I. Konsultacje indywidualne dla uczniów klasy VIII

-  25.05-  język polski, M. Sowińska w godz. 08:00 -13:00;

- 26.05 – język angielski, W. Mroczkowska, M. Dębska- Ciesielska w godz. 08:00 -13:00;

- 27.05 – matematyka, I. Czarnecka w godz. 08:00 -13:00.

II. Konsultacje indywidualne z uczniami klas I – VIII od 01.06.2020 r.

-  01.06. – I. Tchórzewska, D. Nachtygal, B. Rudnicka, A. Górnik;

- 02.06. – E. Kusik, G. Rybczyński, W. Mroczkowska, M. Dębska- Ciesielska;

- 03.06. – R. Zagóra, W. Wereszczyński, M. Lisek,  B. Stróż;

- 04.06. – M. Sowińska, I. Giranowska, E. Strzelec, M. Ostrowska;

- 05.06. – P. Gajewski, R. Sobotka, I. Czarnecka, M. Różycka;

- 12.06. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.

III. Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – 15.06.2020 r.

IV. Egzaminy ósmoklasisty

- 16.06. – Język polski

- 17.06. – Matematyka

- 18.06. – Język obcy

Zasady konsultacji indywidualnych

  1. Konsultacje z nauczycielami nie są dla uczniów obowiązkowe.
  2. Konsultacja odbywa się indywidualnie z zachowaniem środków ostrożności (maseczka i rękawiczki oraz dezynfekcja rąk).
  3. Konsultacje należy wcześniej uzgodnić z nauczycielem za pośrednictwem e-maila lub wychowawcy klasy.
  4. Nie jest przewidziany dowozów autobusami na konsultacje (uczniowie, którzy nie mogą dojechać umówią się na konsultacje on - line).
  5. Bardzo zachęcamy uczniów do skorzystania z konsultacji, w szczególności chcących ubiegać się o wyższą niż przewidywana ocenę klasyfikacyjną z danego przedmiotu.
  6. Uczniowie korzystający z konsultacji w szkole zabierają ze sobą własny komplet podręczników i niezbędnych przyborów.
  7. Prosimy nie umawiać się na konsultacje na terenie szkoły w przypadku choroby lub jej objawów (katar, kaszel, duszności lub gorączka), gdy w domu przebywa osoba chora, z objawami, na kwarantannie bądź w izolacji.
  8. W przypadku ustalenia terminu konsultacji i braku możliwości przybycia do szkoły, należy zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi lub wychowawcy klasy.
  9. Rodzice uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły.
  10. Rodzice uczniów chorujących na alergię albo inne schorzenia, których objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie powinni zgłosić ten fakt wychowawcy klasy i dyrekcji szkoły.

Informacja

 

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie naszych uczniów i wychowanków Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kozłowie pozostaje zamknięty do odwołania. Zajęcia nadal będą się odbywać w systemie nauki zdalnej.
Zgodnie z terminami ustalonymi przez MEN, konsultacje indywidualne dla uczniów klasy VIII, a w późniejszym terminie dla pozostałych przebiegać będą według harmonogramu. Szczegółowe informacje zostaną przekazane za pośrednictwem wychowawców klas.

 

 

Więcej artykułów…