Home Wydarzenia

Wydarzenia

Obchody Dnia Niepodległości w Kozłowie

Dnia 11 listopada 2018 r. w Kościele św. Piotra i Pawła w Kozłowie odbyła się patriotyczna  msza, a po niej  uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku.

W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę.

Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie   recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

W uroczystości udział wzięły władze samorządowe, mieszkańcy oraz nauczyciele, uczniowie i  poczty sztandarowe ze szkół Gminy Kozłowo.

Dzień ten dla wielu jest lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 

Małgorzata Różycka

 

 

Tydzień Kariery

W dniach 17.10.2018r. – 24.10.2018r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Tydzień Kariery pt. „Bądź architektem swojego szczęścia”. W ramach działań uczniowie z klas I – III SP wykonali prace plastyczne na temat „Mój wymarzony zawód”. Dla klas IV – VI odbył się konkurs na prezentację multimedialną „Moja wizja kariery”. Uczniowie mieli możliwość zapoznać się z zawodami w bezpośrednim kontakcie ze specjalistami. Naszą szkołę odwiedził masażysta / trener oraz instruktorka fitness / fizjoterapeutka - opowiadali o swoim zawodzie.

Odbyły się również warsztaty prowadzone na temat „Od oszczędzania do inwestowania”. Podczas warsztatów prezentowany był zawód bankowca.

Więcej artykułów…