Home Projekty

Projekty

Projekt ,,Śladami tradycji- uwolnić od zapomnienia”

Projekt ,,Śladami tradycji- uwolnić od zapomnienia”.

 

W czwartek 29 września 2016 roku Seniorzy z Kozłowa wraz z przedszkolakami z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kozłowie podsumowali działania na rzecz projektu ,,Śladami tradycji- uwolnić od zapomnienia”. Przedszkolaki oraz uczniowe klasy I z pomocą Pań przygotowali prace plastyczne w poszczególnych obaszarach. Prace te zostaną zamieszczone w biuletynie.

  1. Zwyczaje religijne i ludowe związane z Bożym Narodzeniem.

  2. Zwyczaje religijne i ludowe związane z Wielkanocą.

  3. Zwyczaje religijne i ludowe związane z innymi uroczystościami przypadającymi w ciągu roku: Boże Ciało, Dożynki oraz Wszystkich Świętych.

  4. Zwyczaje religijne i ludowe podczas świąt związanych z imionami patronów.

  5. Nowe święta na terenie gminy: Festyn Rodzinny, Dzień Ziemi Kozłowskiej.

Współpraca z Paniami okazała się wspanią przygodą i zachęciła nas do kolejnych wspólnych dzialań.

 

Monika Rochon

Karolina Błaszkowska

Dagmara Nachtygal


Projekt „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła”

 

Projekt "Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła"

Innowacyjny projekt edukacyjny „Nowoczesny świat, nowoczesna szkoła” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kozłowie został wprowadzony od września 2014r z myślą o uczniach klas I Szkoły Podstawowej. Opiera się on na platformie edukacyjnej, w której treści powiązane w podstawie programowej przedstawione zostały w formie wirtualnej szkoły, podzielonej na poszczególne pracownie: polonistyczną, języka angielskiego, przyrodniczą, matematyczną, informatyczną, techniczną, ekonomiczną, artystyczną, edukacji społecznej oraz sportową. W każdej z nich, czekają na dzieci ciekawe informacje na dany temat oraz zadania i gry podzielone na poszczególne poziomy, a także karty pracy, które są przygotowane do wydrukowania. Dodatkowo w każdej pracowni znaleźć można zadania dla dzieci o indywidualnych potrzebach, dal tych, które potrzebują dodatkowych lub zmodyfikowanych zadań ze względu na ich specjalne potrzeby edukacyjne.

Innowacyjna obudowa dydaktyczna w postaci e-learningowej jest odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego pokolenia, uczy uczniów wykorzystania nowych technologii do celów zdobywania wiedzy i poznawania świata. Umożliwia przestawienie treści zawartych w  podstawie programowej w sposób niezwykle atrakcyjny dla ucznia, co sprawia, że nauka staje się pasjonującą przygodą. Pierwszy etap edukacji jest niezwykle ważnym momentem w życiu dziecka, ponieważ to właśnie wtedy uczeń zdobywa podstawowe umiejętności potrzebne do holistycznego rozwoju.

Więcej artykułów…