Home Projekty

Projekty

Projekt "Ortografia i zapamiętywanie może być proste"

PROJEKT „ORTOGRAFIA I ZAPAMIĘTYWANIE MOŻE BYĆ PROSTE” realizowany jest w województwie warmińsko – mazurskim na terenie gminy Kozłowo w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie,w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5.

Projekt jest w całości finansowany przez fundusze unijne i realizowany przez autoryzowanego trenera SPW Małgorzatę Kołomijską-Kaczmarek. Wsparciem objęto 32 uczniów z klas III, IV, V, VI, w tym 16 dziewcząt i 16 chłopców mających problemy z ortografią, zapamiętywaniem i koncentracją uwagi. Zajęcia rozpoczęły się w połowie września a skończą się w połowie grudnia rozdaniem certyfikatów i drobnych upominków. Naukę zapamiętywania, ortografii i koncentracji uwagi wspomaga program multimedialny opracowany przez wiodącą w Polsce Szkołę Pamięci Wojakowskich. Dzieci mają zajęcia dwukrotnie w ciągu tygodnia w godzinach popołudniowych. Trening jest 90 minutowy. Oprócz technik pamięciowych, ortografii i koncentracji uwagi uczniowie ćwiczą myślenie logiczne i abstrakcyjne, podzielność uwagi i spostrzegawczość.

Wnioskodawca Małgorzata Kołomijska-Kaczmarek i koordynator projektu Maria Tonkowicz dziękująDyrekcji Szkoły Paniom Barbarze Szczepkowskiej - Dyrektor i Lidii Powirskiej– Wicedyrektor za pomoc, zaangażowanie, wsparcie i poświęcony czas w trakcie realizacji projektu.


Projekt edukacyjny ,,W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr antyczny".

 

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego
„W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr antyczny”

Dnia 30 maja 2012 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie odbyła się prezentacja podsumowująca udział uczniów klasy II a gimnazjum w projekcie edukacyjnym „W kręgu kultury starożytnej. Tragedia i teatr antyczny”. Uczestnicy pod nadzorem p. Izabeli Ciesielskiej pracowali  nad projektem 8 tygodni. Swoje efekty pracy zaprezentowali przed zaproszonymi gośćmi.  Na prezentację przybyła klasa V szkoły podstawowej, klasa IIa gimnazjum oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Elżbieta Łachacz.

Wychowankowie przygotowali: prezentację multimedialną dotycząca kultury starożytnych Greków, ich życia, sposobu spędzania wolnego czasu oraz inscenizację fragmentu „Antygony” Sofoklesa.  Na początku uczennica -Aleksandra Cupała serdecznie powitała gości i zaprosiła do uczestnictwa  w tymże przedsięwzięciu. Prezentację multimedialną omawiali kolejno uczniowie : Michał Uciński, Kamil Kowalik, Marlena Lewandowska, Kinga Blonkowska, Karolina Warchoł i Justyna Bonisławska. Najciekawszym, jak się okazało, elementem prezentacji była inscenizacja fragmentu „Antygony” Sofoklesa. Wyjście aktorów na scenę wywołało w widzach niemałe emocje, ponieważ ich postacie  uderzająco przypominały antycznych bohaterów, o co zadbali sami uczniowie. Dykcja, swoboda
na scenie, odpowiednie gesty i mimika to główne cechy dobrego aktorstwa, które zdecydowanie posiadają uczniowie naszej szkoły. W postać Kreona doskonale wcielił się Dawid Bartnicki, w postać Antygony – Joanna Łachacz, Hajmona zagrała Kamila Lipińska, Tejrezjaszem została Dominika Wojciechowska, a strażnikem Tomasz Sewruk.

Uczniowie poświęcili wiele czasu, aby dopracować każdy szczegół, wykazali się pomysłowością i innowacyjnością. Sami docierali do materiałów źródłowych oraz zadbali
o scenografię, rekwizyty i stroje dla aktorów. Dzięki temu przedsięwzięciu doskonalili umiejętność pracy w grupie, terminowości wykonywania zadań i odpowiedzialności
za własne postępy.

 

Izabela Ciesielska

Więcej artykułów…