Home Projekty

Projekty

Narodowy Dzień Życia


Obchody Narodowego Dnia Życia


W ramach obchodów Narodowego Dnia  Życia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
w Kozłowie dn. 26 marca odbyła się debata pod hasłem „Edukacja ekonomiczna rodziny” .
W debacie udział wzięli wójt Gminy Kozłowo Jacek Jankowski, Rzecznik Praw Konsumenta Barbara Borowy-Moszczyńska, dyrektor PPP w Nidzicy Jan Żeszko, kierownik GOPS-u
w Kozłowie Elżbieta Świgoń, przedstawiciel Banku Spółdzielczego w Kozłowie Cezary Szewczyk oraz dyrektor szkoły Barbara Szczepkowska, rodzice, nauczyciele i uczniowie kl. I-III gimnazjum.

Podczas spotkania dyskutowano na temat form zawierania umów kupna-sprzedaży, reklamacji, promocji. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z ofertą kredytową banku spółdzielczego. Uczniowie przedstawili prezentację multimedialną na temat „ABC konsumenta”, zwrócili szczególną uwagę na stosowane przez sprzedających chwyty reklamowe i  niebezpieczne zakupy w Internecie.

Małgorzata Różycka

 

 

Warsztaty ,,Bądź asertywny nie agresywny"

Warsztaty dla klas IA i IB gimnazjum

W ramach projektu „Bądź asertywny nie agresywny” zorganizowano 6 dwugodzinnych spotkań z młodzieżą z klas pierwszych gimnazjum.

Tematyka warsztatów zawierała ważne problemy młodzieży dotyczące uwalniania negatywnych emocji, mitów dotyczących przemocy. Uczestnicy zajęć poznali schemat rozwiązywania trudnych sytuacji. W zajęciach bardzo pomocne okazały się filmy dotyczące przemocy w rodzinie, w szkole i w środowisku rówieśniczym.

Zajęcia prowadzone były przez pedagoga, odbywały się również spotkania z policjantem.

W dniu 6 grudnia 2011 r. odbyły się warsztaty z młodzieżą na temat „Dziecko jako świadek i ofiara przemocy” poprowadziła je Kurator Sądu Rejonowego w Nidzicy Pani Marzena Bruzda. Podczas spotkania dyskutowano na temat  przyczyn i skutków przemocy w życiu codziennym. Kurator odpowiadał na nurtujące młodzież problemy szczególnie zachowań agresywnych zarówno wśród dorosłych jak i młodych.

Ponadto uczniowie otrzymali ulotki z informacjami jak się zachować w sytuacji stosowania wobec nich przemocy i gdzie mogą w takiej sytuacji uzyskać pomoc. Na koniec spotkania młodzież  miała czas na indywidualne rozmowy z Kuratorem.

 

 

 

Więcej artykułów…