Pasowanie

października 2015 roku to pamiętna data dla Pierwszoklasistów. W tym dniu
w murach Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej  w Kozłowie odbyło się uroczyste Ślubowanie uczniów klasy IA i IB.

Gośćmi honorowymi  uroczystości byli: Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski, Dyrektor Banku Spółdzielczego w Kozłowie Pani Iwona Bojanowska, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Szczepkowski oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elżbieta Łachacz.


Pierwszoklasiści pod kierunkiem  wychowawców zaprezentowali program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi oklaskami.


Po części artystycznej  złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po tych słowach Wicedyrektor Pani Lidia Powirska dokonała symbolicznym ołówkiem aktu pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. Marii Zientary-Malewskiej w Kozłowie.


Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów oraz słodkich upominków. Po ceremonii pasowania głos zabrał Wójt Gminy Kozłowo Pan Jacek Jankowski,  który pogratulował pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej i życzył sukcesów w nauce.


Rodzice , którzy przybyli licznie na uroczystość zorganizowali ,,słodkie” przyjęcie dla swoich pociech.


Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a pierwszakom życzymy wielu sukcesów.

Wychowawcy:

Iwona Tchórzewska

Teresa Szulczak