Dokumenty 2019/2020

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Regulamin rekrutacji do przedszkola

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych