Dokumenty 2020/2021

Wniosek o objęcie ucznia nauczaniem stacjonarnym

-------------------------------------------------

UWAGA !!! Dokumenty - wypożyczenie sprzętu

Regulamin wypożyczenia sprzętu komputerowego

Wniosek o wypożyczenie sprzętu komputerowego

-------------------------------------------------

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kozłowie z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

Oświadczenie o zatrudnieniu

Oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka