Dokumenty 2022/2023

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do klas I szkoły podstawowej

Zgłoszenie dziecka do szkoły zamieszkałego w obwodzie szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły

---------------------------------------

Komunikat w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola