Skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia

  1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
  2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
  3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  4. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
  5. Sinkowska Hanna – nauczyciel w-f
  6. Sowińska Małgorzata - opiekun drużyny harcerskiej i SU
  7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
  8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
  9. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców

10. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców

11. Świgoń Elżbieta – kierownik GOPS w Kozłowie

12. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna

13. Semeniuk Natalia - uczennica gimnazjum

14. Szczepańska Agata – uczennica szkoły podstawowej