Rok szkolny 2020/2021

W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 5. Waks Iwona – oligofrenopedagog
 6. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 7. Karolina Koszewników – opiekun samorządu uczniowskiego
 8. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 9. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 10. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny
 11. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 13. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie
 14. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 15. Pietrzykowska Kamila - uczennica
 16. Fabianowicz Natalia – uczennica, harcerka

 

Cel działań - rok szkolny 2020/2021

Zwiększenie ilości działań angażujących pracowników niepedagogicznych w uczestnictwo w życiu szkoły.