Rok szkolny 2021/2022

W skład Szkolnego Zespołu ds. Promocji Zdrowia wchodzą:

 1. Nachtygal Dagmara – koordynator promocji zdrowia
 2. Ostrowska Mirosława - dyrektor szkoły
 3. Tchórzewska Iwona – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 4. Kusik Ewelina – nauczyciel przedszkola
 5. Dębska-Ciesielska Marzena – nauczyciel biologii
 6. Karolina Koszewników – nauczyciel języka polskiego
 7. Gajewski Przemysław – nauczyciel w-f
 8. Łachacz Elżbieta – referent administracyjny szkoły
 9. Szczepkowska Anna – pracownik niepedagogiczny
 10. Blautenberg Ewa – przedstawiciel Rady Rodziców
 11. Fabianowicz Ewelina – przedstawiciel Rady Rodziców
 12. Świgoń Elżbieta – dyrektor ŚDS w Kozłowie
 13. Kaczmarczyk Grażyna – pielęgniarka szkolna
 14. Jankowska Maja – uczennica, harcerka
 15. Rogozińska Lena – uczennica, harcerka

Cel działań – rok szkolny 2021/2022

Wzmocnienie relacji interpersonalnych między uczniami

Działania:

 1. Gry i zabawy integrujące zespół klasowy na zajęciach z wychowawcą.
 2. Kreatywny dzień bez książek w klasach I-III.
 3. Warsztaty kulinarne w przedszkolu i klasach I-III.
 4. Organizacja wycieczek i imprez klasowych.
 5. „Fiku - Miku” - Tydzień Przebierańca.
 6. Organizacja wspólnych przerw.
 7. Muzyczne przerwy.
 8. Organizacja wycieczek szkolnych za wysoką frekwencję.
 9. Projektowana okazja edukacyjna „Zawsze Dzień Ziemi”.
 10. Projektowana okazja edukacyjna „Kozłowo na sportowo”.