Harmonogram określający terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz terminy składania dokumentów w sprawie przyjęć do Przedszkola w Kozłowie na rok szkolny 2017/2018

Harmonogram określający terminy postępowania

rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
oraz terminy składania dokumentów
w sprawie przyjęć
do Przedszkola w Kozłowie na rok szkolny 2017/2018

 

Podstawa prawna: art. 204 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy

wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.60)

zarządzenia Nr 10/2017 Wójta Gminy Kozłowo z dnia 24 lutego 2017 roku.

 

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

10.03.2017 – 31.03.2017

godz. 15.00

1.08.2017 – 5.08.2017

godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7   ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe

 

3.04.2017 – 11.04.2017

7.08.2017 – 11.08.2017

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

21.04.2017

godz. 14.00

16.08.2017.

godz.. 14.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

24.04.2017 – 27.04.2017

godz. 15.00

17.08.2017 – 21.08.2017

godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.06.2017

godz. 14.00

22.08.2017

godz. 14.00