Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne uczniów w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kozłowie

 

Lp.

Nazwisko i imię

Rodzaj zajęć

Adresaci

Termin

Miejsce

1

ks. Bekisz Michał

Zajęcia przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania

Uczniowie klas II i III gimnazjum

Poniedziałek 14:20 –15:00

Sala nr 11

2

Drygulska Joanna

Terapia pedagogiczna

Uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno - pedagogicznej

Piątek 11:50 – 12:35

Pokój pedagoga

3

Czarnecka Izabela

Zajęcia matematyczne

Uczniowie chętni

Wtorek  13:30 – 14:15

Piątek  13:30 – 14:15

Sala nr 019

4

Gajewski Przemysław

Zajęcia sportowe
z tenisa stołowego

Uczniowie klasy I – VI szkoły podstawowej, I – III gimnazjum zajęcia podnoszące sprawność fizyczną

Piątek 14.30 – 16.00

Sala gimnastyczna

5

Gajewski Przemysław

Zajęcia sportowe – gry zespołowe – piłka nożna

Uczniowie klasy I – III szkoły podstawowej zajęcia uczące gry w piłkę nożną

Poniedziałek 14:30– 15:30
Czwartek 14.30-15.30

Sala gimnastyczna, boisko orlik

6

Giranowska Iwona

Zajęcia przygotowujące do egzaminu z języka polskiego

Klasa III a gimnazjum

Czwartek 12:40 – 13:25

Sala nr 8

7

Giranowska Iwona

Dodatkowe zajęcia z j.polskiego

Uczniowie chętni

Czwartek 7:30 – 8:00

Sala nr 4a

8

Górnik Agnieszka

Przygotowanie do konkursu biblijnego „Objawienia Fatimskie”

Uczniowie zdolni

Środa 7:30 – 8:00

Sala nr 1

9

Górnik Agnieszka

Zajęcia przygotowujące do Pierwszej Komunii Św.

Uczniowie klas III SP

Piątek 7:30 – 8:00

Sala nr 2

10

Koszewników Karolina

Zajęcia dodatkowe z języka polskiego mające na celu rozwijanie umiejętności polonistycznych i uzupełnianie braków

Uczniowie z klasy VI podzieleni na 2 grupy: zdolni i mający trudności w nauce.

Poniedziałek 7:15 – 8:00

Wtorek 7:15 – 8:00

Sala nr 6

11

Kwiatek Iwona

Zajęcia dodatkowe z matematyki

Uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej mający problemy w nauce.

Środa 12.40 – 13.25

Sala nr 10

12

Kwiatek Iwona

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z biologii i chemii.

Uczniowie kl. IIIa i IIIb  zdolni oraz mające problemy w nauce.

Wtorek  13.30 – 14.15

Piątek    13.30 – 14.15

Sala nr 10

13

Liberadzka Joanna

Zajęcia dydaktyczno  - wyrównawcze

Uczniowie mający trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości i umiejętności w klasie III SP

Czwartek 11:50 – 12:35

Sala nr 2

14

Liberadzka Joanna

Zajęcia dla uczniów zdolnych

Uczniowie zdolni

Poniedziałek 11:50 – 12:35

Sala nr 2

15

Liberadzka Joanna

Zajęcia z fizyki

Uczniowie chętni

Wtorek 7:30 – 8:00

Środa 7:30 – 8:00

Sala nr 2

16

Liberadzka Joanna

Zajęcia plastyczno - muzyczne

Uczniowie chętni

Środa

Sala nr 2

17

Mroczkowska Wioletta

Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Uczniowie klasy III B gim.

Poniedziałek 13.30-14.15, piątek 13.30.-14.15

Sala nr 7

18

Nachtygal Dagmara

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniowie klasy I szkoły podstawowej mający trudności w nauce

Poniedziałek 11.50-12.35

Środa 11.50-12.35

Sala nr 1

19

Ostrowska Mirosława

Spotkania z Samorządem Uczniowskim

Uczniowie chętni

Poniedziałek 18:00– 19:00

Sala nr 4

20

Różycka Małgorzata

Zajęcia z historii – poszerzenie i utrwalenie wiadomości

Uczniowie kl. III b gimnazjum

Środa 13.30-14.15

Sala nr 5

21

Rudnicka Beata

Zajęcia logopedyczne

Uczniowie z wadami wymowy oraz posiadający zalecenia terapii logopedycznej z poradni psychologiczno - pedagogicznej

Zgodnie z planem pracy logopedy

Gabinet logopedyczny

22

Rudnicka Beata

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Uczniowie mający trudności w opanowaniu podstawowych wiadomości  i umiejętności w klasie III SP

Wtorek: 12.40 – 13.25

Czwartek: 12.40 – 13.25

Sala nr 3

23

Sinkowksa Hanna

PCK

Chętni uczniowie

Poniedziałek: 7:30 – 8:00

Czwartek:14:15 – 15:00

Sala nr 12

24

Sobotka Robert

Zajęcia sportowe-piłka nożna

Dziewczęta kl. VI SP

Środa: 14:15-15:45

Sala gimnastyczna, orlik

25

Sowińska Małgorzata

Zajęcia czytelnicze

Uczniów  szkoły podstawowej i gimnazjum

Środa 11:50 – 12:35

Biblioteka

26

Sowińska Małgorzata

Zajęcia z języka polskiego

Uczniowie klasy IV i V SP

Mający problemy w nauce

Wtorek 13.30 – 14.15

Sala nr 6

27

Szulczak Teresa

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Uczniowie klasy IIa sp mający problemy z opanowaniem podstawowych wiadomości i umiejętności

Poniedziałek 12:40–13: 25

Środa 12:40 – 13:25

Sala nr 018

28

Tchórzewska Iwona

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Uczniowie klasy II B szkoły podstawowej mający trudności w nauce

Środa 12.40-13.25

Czwartek 11.50-12.35

Sala nr 4

29

Wereszczyński Wojciech

Zajęcia sportowo – rekreacyjne (piłka nożna)

Uczniowie gimnazjum (chłopcy)

Wtorek 16 – 17:30

Czwartek 16-17:30

Sala gimnastyczna,

Orlik

30

Zagóra Renata

Koło muzyczne

Uczniowie chętni

Wtorek7:30 – 8:00

Czwartek 7:30 – 8:00

Sala nr 11

31

Zagóra Renata

Koło plastyczne

Uczniowie chętni

Środa 13:40 – 14:15

Sala nr 11