TERMINY SPOTKAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 

 

1.

Sprawy organizacyjne

Uchwalenie programu wychowawczo -  profilaktycznego

 

14.09.2017

Dotyczy wszystkich rodziców

,Dotyczy przewodniczących  Rad Oddziałowych

 

2.

Omówienie wyników nauczania                                    i zachowania, omówienie wyników diagnozy na wejściu uczniów.

22.11.2017

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

 

3.

 

Omówienie klasyfikacji uczniów
za I półrocze oraz wyników
egzaminów próbnych.

 

18.01.2018

 

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

4.

Omówienie wyników nauczania
i informacje o organizacji egzaminów zewnętrznych.

 

11.04.2018

 

Dotyczy wszystkich
rodziców

 

5.

 

Omówienie wyników nauczania
i zachowania.

 

09.05.2018

 

Dotyczy wszystkich
rodziców