Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31  grudnia 2017

 

3.

 

Ferie zimowe

 

 

22 stycznia  - 4 lutego 2018

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

 

 

29 marca - 03 kwietnia 2018

 

5.

a)      Egzamin przeprowadzony

w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

b) dodatkowy termin egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno – przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

18 kwietnia 2018  (środa)

19 kwietnia 2018  (czwartek)

20 kwietnia 2018  (piątek)

 

4 czerwca 2018  (poniedziałek)

5 czerwca 2018  (wtorek)

6 czerwca 2018  (środa)

 

6.

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

22 czerwca 2018

 

 

7.

Egzamin gimnazjalny (dni wolne dla uczniów szkoły podstawowej i drugich klas gimnazjum

 

18 kwietnia 2018,(środa)

19 kwietnia 2018,(czwartek)

20 kwietnia 2018,(piątek)

8.

Dodatkowe dni wolne od zajęć

w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w Kozłowie

 

30 kwietnia 2018r. (poniedziałek) – po odpracowaniu w dniu 11.11.2017 (sobota),

2 maja 2018r. (środa) – po odpracowaniu w dniu 25.11.2017r. (sobota),

4 maja 2018r. (piątek) – po odpracowaniu 10.02.2018r. (sobota)